Werkwijze

Individuele begeleiding

De stap zetten naar een psycholoog is spannend omdat je niet weet wat je kan verwachten. Daarom leg ik hieronder uit hoe ik te werk ga, zodanig dat je toch een idee kan krijgen van mijn werkwijze.

Tijdens onze sessies staan we samen stil bij jouw gedachten, belevingen en emoties op jouw tempo. Hierbij probeer ik jou zo goed mogelijk te begrijpen door te luisteren en vragen te stellen zonder oordeel. Vaak kan ik geen pasklare antwoorden bieden, maar door samen te spreken over de moeilijkheden en ze te verkennen, kunnen nieuwe inzichten aan bod komen. Psychologische begeleiding gebeurt met vallen en opstaan, het is een proces op maat waarbij we zoeken naar een manier van werken die goed voelt voor ons beiden. Je hoeft geen 'grote moeilijkheden' te hebben vooraleer je een afspraak mag maken. Ook indien je een luisterend oor wenst of jezelf wat beter wil leren kennen ben je welkom.

Doorheen psychologische begeleidingen vind ik het belangrijk dat er een klik ontstaat tussen jou en mij en dat we een vertrouwensband kunnen ontwikkelen. Ik neem dan ook uitgebreid de tijd samen met jou te bespreken of mijn werkwijze past bij wat jij nodig hebt.

Je kan met heel veel verschillende soorten vragen en moeilijkheden bij mij terecht en indien nodig, verwijs ik jou door naar andere passende vormen van hulpverlening. Tijdens therapie bij kinderen en jongeren kan er naast gesprekstherapie, ook gebruik gemaakt worden van verhalen, tekeningen, spelmateriaal,... Dit wordt afgestemd op de leeftijd, ontwikkeling, problematiek en waar het kind of de jongere zich goed bij voelt. Het is mijn gewoonte om bij moeilijkheden bij kinderen en jongeren ook de ouders intensief te betrekken bij de begeleiding.       

"Embrace your demons and follow your heart."